Kleine of grote portie?

Meer dan de helft van de gasten vindt de standaardporties zo groot, dat zij soms eten laten staan. Het helpt als je klanten zelf laat kiezen tussen een grote en een kleine portie.

v3 - okt 2020