Afval nog beter scheiden

Aan keukenafval ontkom in de horeca je niet. Maar afval beter scheiden en weggooien doet veel goed. Scheid organisch afval, glasafval, papier, karton en metaal, en restafval in speciale bakken. Laat olie en frituurvet ophalen voor hergebruik.

v3 - okt 2020